Bilderedigering og collage

Jeg og min kollega har delt 8- og 10.klasse i to grupper og underviser i hvert vårt område innen kunst og håndverk. Hun jobber med ulike oppgaver i sløydsalen. Nå lager hun skaft til blant annet ostehøvel og kakespade med halve 8. Klasse. Den andre halvdelen er med meg. Vi har en todelt oppgave:

  1. Elevene vil lære å sette sammen to eller flere bilder til en ny helhet ved hjelp av enkle funksjoner i et bildebehandlingsprogram. Vi bruker et program som heter Pixlr. Elevene skal lage en komposisjon i programmet med bilder de velger selv. Målet er at bildet skal se ekte ut slik at en utenforstående har problemer med å forstå hvordan det er laget.
  1. Elevene skal bruke bildet de lagde i Pixlr som en inspirasjon til en collage. Collagen lager de ved hjelp av å klippe og lime bilder fra magasiner. De kan også gjerne male og tegne.

I starten av prosjektet så elevene på masse ulike bilderedigeringer, bland annet noen av mine egne (https://se.pinterest.com/miamus/digital-collage/). Det var veldig gøy å vise dem disse for hele klassen ble veldig engasjert. Det var virkelig en bra oppstart på oppgaven, for jeg tror de ble veldig overrasket over hva som var mulig å få til i et bildebehandlingsprogram. Dette var også en ypperlig mulighet til å prate med dem om hvor lettlurte vi kan være når det gjelder bilder vi får presentert i media. I tillegg pratet vi om opphavsrett og plagiat og hvordan vi kan unngå å mobbe andre når det gjelder bruk av bilder med mennesker i. Derfor var det mange elver som valgte å redigere dyr, eller unngå å bruke ansiktet til mennesker.

Her er noen eksempler på elevarbeider:

Jeg begynte med et kurs i programmet først der vi alle jobbet med å sette sammen to bilder som jeg hadde valgt ut. Her er et av bildene vi lagde sammen:

BirdMeerkat

 

Jeg lagde et vurderingsskjema som gjør at det blir lettere for elevene å vite hvordan de ligger an i forhold til karakterer, samt gjør det lettere for meg å sette karakterer. Jeg delte inn i basis, middels og høy måloppnåelse. Når det gjelder bilderedigeringen var det fokus på å finne bilder som passet godt sammen og lage fine overganger mellom dem, slik at det ser mest mulig ekte ut. I tillegg forventet jeg at de skulle forstå programmet og vise en grad av selvstendighet.

Når vi skulle jobbe med collage startet vi med å se på inspirasjonsbilder (https://se.pinterest.com/miamus/collage/) og jeg viste en powerpoint der jeg forklarte hvordan vi kan lage dybde i et bilde og hvordan vi kan bruke kontraster til å få et blikkfang i et bilde. Disse tingene var viktige å få med i collagen hvis eleven ville ha en god karakter. Nøyaktighet i klipping, liming og maling var også viktig, i tillegg til at collagen skulle ha en tydelig linking til bildet de lagde i Pixlr.

Her er noen av collagene de lagde:

Undervis i arbeidet skulle elvene også skrive en logg der de begrunner sine valg og reflekterer over egen prosess og ferdig produkt. Dette er ofte vanskelig for en 8.klasse-elev, så jeg valgte å lage et ark med spørsmål de skulle svare på. Jeg ville at de skulle tenke over hva de hvordan de jobbet og bli litt mer beviste på hvorfor de hadde gjort som de hadde gjort. Det viktigste spørsmålet var kanskje hvordan de hadde jobbet med dybde, kontraster og blikkfang/hvordan de hadde planer om å jobbe med dette. Når de besvarte dette spørsmålet så jeg hvorvidt de hadde forstått hva disse fagbegrepene betyr og hvordan vi jobber med disse virkemidlene i et bilde.