Papirdukker (kulturarv og kjønnsroller)

Jeg har nettopp gjennomført et nytt og spennende prosjekt med 7. trinn der vi har jobbet med blant annet kompetansemålene:

-Beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv.

– Undersøke hvordan kjønsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utforder stereotypier.

Elevene tegnet en papirdukke basert på egen kropp (de som ville kunne tegne etter et bilde av en modell). De målte seg selv opp og tegnet i målestokk 1:10. På denne måten fikk vi blandet inn litt matte i faget.

 

Senere skulle elevene lage klær til dukken sin. Vi jobbet med kulturarv og så på bunader for både menn og kvinner. Vi hadde prosjektet i januar-februar, så det passet også godt å kombinere med samenes nasjonaldag. Vi så på bilder av ulike kofter, både tradisjonelle og typiske kautokeinokofta og mer moderne sommerkofter. Vi diskuterte hva likhetene og forskjellene var på de ulike koftene og kom sammen frem til tre kriterier for oppgaven. Elevene satte i gang med å tegne bunad, eller annen nasjonaldrakt fra sitt hjemland, og kofte til dukken sin.

 

Så jobbet vi også med å bryte ned hva vi ser på som stereotypiske kjønnsroller, og da spesielt når det kommer til klær. Vi snakket om hvordan vi kan se at det er en tydelig forandring på motebildet i dag, der unisex klær er mer populært, og vi ser kjendiser på rød løper som bryter med det tradisjonelle. Elevene fikk i oppgave å late som at de var en kjendis og designe et sceneantrekk/antrekk til rød løper der de skal utfordre det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. Jeg merket under denne oppgaven at det var vanskelig å få elevene til å forstå hvorfor vi gjorde dette eller hva poenget med oppgaven var. Noen av elevene virket veldig uinteressert i klær og mote og forstod heller ikke poenget med å utfordre det de ser på som vanlig å gå med. De hadde hørt om flere av kjendisene som vi snakket om og de så opp til noen av dem, men de så ikke poenget med at gutter skulle kle seg i kjole eller at jenter skulle ha på klær med maskuline trekk. Noen kalte det for «gay» og virket veldig umodne rundt tema. Det var skuffende, og jeg følte oppgaven ikke ble gjennomført slik jeg hadde sett for meg. Noen elever var veldig opptatt av tema rundt kjønn og identitet og tok oppgaven på alvor og gjorde en strålende jobb. Jeg må vel bare regne med at ikke alle er like motivert eller har forutsetninger for å forstå/ sette pris på oppgaver som denne.

undervisningsfilmer ligger på Youtube