Land art

Vi hadde strålende fint vær forrige uke, så jeg bestemte meg for å ha kunst og håndverk ute med 4 og 5 klasse. Vi begynte timen med å se på bilder av Andy Goldsworthy. Han er en land art kunstner som bor i Scotland. Elevene ble både imponert og inspirert.

I kunnskapsløftet er ett av målene å samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid. Dette er et mål som fin kan kombineres med land art. Land art er når en kunstner arbeider i, med og på naturen, gjerne med prosjekter som har begrenset varighet. Kunstverket kan blåse bort eller smelte bort osv.

 

Elevene ble delt inn i grupper og gikk ut for å sanke materialer og finne seg en bra plass å lage kunstverket sitt på. Elevene likte oppgaven veldig godt og ville gjerne gjøre noe liknende igjen.

Her er noen av elevenes kunstverk:

 

Linoleumsfisker

Etter linoleumsoppgaven jeg hadde med 10.klasse på ungdomsskolen fikk jeg lyst til å prøve ut teknikken på barneskolen med 4- og 5.klasse også. Vi fikk tak i gulvbelegg laget av linoleum som var lett å skjære i.

 

Jeg valgte tema fisk isteden for selvportrett. Tenkte at vi kunne lage et stort bilde av mange fisk slik at det så ut som en fiskestim. Elevene synes det var tungt å skjære ut motivet, men de fleste fikk til et flott resultat.

Pappmasjé, masker

Tidligere i år jobbet 4.klasse med å lage masker til halloween. Jeg hadde en mal som vi brukte som utgangspunkt til alle maskene. Den klippet vi ut i tykt tegnepapir:

Jeg viste dem eksempler på hvordan maskene kunne se ut når de var ferdige:

Elevene lagde og satte på horn og ører med litt hjelp fra meg.

Så begynte vi med pappmasjé. Vi rev opp strimler av avispapir og dyppet dem i en blanding av mel og vann. Så brukte vi fingrene til å tørke av strimlene, slik at de ikke var for våte. Deretter la vi dem på maskene og strøk pappmasjé strimlene glatte over pappen.

Vi dekket hele masken med pappmasjé to ganger for at den skulle bli litt robust.

Slik så noen av maskene ut da de var ferdige:

 

 

 

Samme type masker jobber vi med i 8.klasse nå. De skal selv velge hvilket dyr de skal lage, og prøve å bygge opp formen på masken på egenhånd. Jeg starter timen med å vise inspirasjonsbilder og eksempler på masker jeg hadde laget selv. Jeg vil vise dem at papp og papir gir uendelige muligheter. Jeg plukket ut mange bilder herfra som jeg satte inn i en powerpoint: https://se.pinterest.com/miamus/papp-og-papir-masker-%2B%2B/

Elevene skal tegne 4 skisser med forslag til hvordan masken skal se ut. De kan velge ulike 4 ulike dyr. så skal de videreutvikle en eller to av skissene.

Elevene får malen av meg som utgangspunkt. Vi lager den i tynn papp denne gangen slik at den blir mer robust. Elevene setter på ører, nese, horn selv. I tillegg vil jeg at de bruker sammenkrøllet papir som de teiper på for å jobbe enda mer med strukturen slik at det ligner enda mer på det dyret de har valgt.

Til slutt skal vi jobbe med tekstur slik at masken ligner dyret enda mer.

Linoleumstrykk – selvportrett

I denne oppgaven skulle elevene stilisere et bilde av seg selv og bruke det i utforming av linoleumstrykk.

Elevene skulle enten ta med ett bilde av seg selv eller finne ett på nett. Så skulle de beskjære det slik at bare ansiktet syntes og gjøre det sorthvitt. I tillegg høynet de kontrastene i bildet før de skrev ut. Alle disse enkle redigeringene ble gjort i Microsoft Word.

Når elevene hadde skrevet ut bilde av seg selv skulle de bruke et vindu eller lysbord til å tegne seg selv. De skulle prøve å lage et trykk der de ligner seg selv mest mulig. De måtte tegne minst 4 ulike forslag til hvordan de ville utforme trykket sitt. De måtte huske å tenke på at de bare kunne ha to farger. Når man trykker i linoleum må man også huske at motivet blir speilvendt og at det man skjærer ut blir hvitt, mens det som står igjen får farge.

Elevene skulle jobbe med ulike virkemidler (rette linjer/geometriske former, bølgete linjer/former, tegne uten å løfte blyanten, Karikatur tegning, Picasso stil osv.) i skissene sine. De måtte skrive kommentarer til hver skisse om hvilke virkemidler de hadde brukt. Dette var for å gjøre elevene mer bevist effekten av å bruke ulike virkemidler i stilisering og forenkling av et bilde.

Elevene valgte ut den skissen de likte best og overføre til trykkeplaten ved hjelp av blåpapir.

Så begynte de å skjære ut motivet. Jeg lot elevene trykke litt underveis slik at de ser hvordan trykket blir. Hvis de skjærer for mye går det ikke an å angre seg. Bedre å prøve å trykke litt underveis slik at de ser hvordan trykket blir.

Her er noen bilder fra prosessen:

For å oppnå høy måloppnåelse måtte elevene skjære jevnt og passe dypt slik at motivet kommer godt frem. Det samme gjelder når de trykker. De skulle prøve å trykke til de fikk til et bortimot perfekt trykk, der det som skulle være hvitt blir helt hvitt, og det som skulle ha farge får farge jevnt over hele.

 

Her er noen av elevenes trykk:

 

Liste med utstyr man trenger til denne oppgaven:

linoleumsplater

linoleumskniver

blåpapir

IMG_20160108_132416

et vindu eller et lysbord

trykksverte til linoleum (vannbasert er minst grisete).

valser til påføring av trykksverte

Ark – vi brukte bare vanlige A4 kopiark. (Det finnes egne typer papir som egner seg spesielt godt til linoleum, men vi tok oss ikke råd til det denne gangen).

IMG_20160119_134732

Avispapir (til å unngår for mye søl).

glassplater/plastikk underlag (til å valse ut trykksverten på).

IMG_20160119_134708

Det er lurt å ha treplater med kant på for å ha under når elevene skjærer. Det er mye tryggere. Da har de en kant de kan dytta plata inntil, slik at de bare trenger å holde fast plata bak kniven. Det er viktig at de skjærer vekk fra fingrene sine. Det er vondt å kutte seg.

IMG_20160119_134657

Bilderedigering og collage

Jeg og min kollega har delt 8- og 10.klasse i to grupper og underviser i hvert vårt område innen kunst og håndverk. Hun jobber med ulike oppgaver i sløydsalen. Nå lager hun skaft til blant annet ostehøvel og kakespade med halve 8. Klasse. Den andre halvdelen er med meg. Vi har en todelt oppgave:

  1. Elevene vil lære å sette sammen to eller flere bilder til en ny helhet ved hjelp av enkle funksjoner i et bildebehandlingsprogram. Vi bruker et program som heter Pixlr. Elevene skal lage en komposisjon i programmet med bilder de velger selv. Målet er at bildet skal se ekte ut slik at en utenforstående har problemer med å forstå hvordan det er laget.
  1. Elevene skal bruke bildet de lagde i Pixlr som en inspirasjon til en collage. Collagen lager de ved hjelp av å klippe og lime bilder fra magasiner. De kan også gjerne male og tegne.

I starten av prosjektet så elevene på masse ulike bilderedigeringer, bland annet noen av mine egne (https://se.pinterest.com/miamus/digital-collage/). Det var veldig gøy å vise dem disse for hele klassen ble veldig engasjert. Det var virkelig en bra oppstart på oppgaven, for jeg tror de ble veldig overrasket over hva som var mulig å få til i et bildebehandlingsprogram. Dette var også en ypperlig mulighet til å prate med dem om hvor lettlurte vi kan være når det gjelder bilder vi får presentert i media. I tillegg pratet vi om opphavsrett og plagiat og hvordan vi kan unngå å mobbe andre når det gjelder bruk av bilder med mennesker i. Derfor var det mange elver som valgte å redigere dyr, eller unngå å bruke ansiktet til mennesker.

Her er noen eksempler på elevarbeider:

Jeg begynte med et kurs i programmet først der vi alle jobbet med å sette sammen to bilder som jeg hadde valgt ut. Her er et av bildene vi lagde sammen:

BirdMeerkat

 

Jeg lagde et vurderingsskjema som gjør at det blir lettere for elevene å vite hvordan de ligger an i forhold til karakterer, samt gjør det lettere for meg å sette karakterer. Jeg delte inn i basis, middels og høy måloppnåelse. Når det gjelder bilderedigeringen var det fokus på å finne bilder som passet godt sammen og lage fine overganger mellom dem, slik at det ser mest mulig ekte ut. I tillegg forventet jeg at de skulle forstå programmet og vise en grad av selvstendighet.

Når vi skulle jobbe med collage startet vi med å se på inspirasjonsbilder (https://se.pinterest.com/miamus/collage/) og jeg viste en powerpoint der jeg forklarte hvordan vi kan lage dybde i et bilde og hvordan vi kan bruke kontraster til å få et blikkfang i et bilde. Disse tingene var viktige å få med i collagen hvis eleven ville ha en god karakter. Nøyaktighet i klipping, liming og maling var også viktig, i tillegg til at collagen skulle ha en tydelig linking til bildet de lagde i Pixlr.

Her er noen av collagene de lagde:

Undervis i arbeidet skulle elvene også skrive en logg der de begrunner sine valg og reflekterer over egen prosess og ferdig produkt. Dette er ofte vanskelig for en 8.klasse-elev, så jeg valgte å lage et ark med spørsmål de skulle svare på. Jeg ville at de skulle tenke over hva de hvordan de jobbet og bli litt mer beviste på hvorfor de hadde gjort som de hadde gjort. Det viktigste spørsmålet var kanskje hvordan de hadde jobbet med dybde, kontraster og blikkfang/hvordan de hadde planer om å jobbe med dette. Når de besvarte dette spørsmålet så jeg hvorvidt de hadde forstått hva disse fagbegrepene betyr og hvordan vi jobber med disse virkemidlene i et bilde.